Profesionálne korporátne služby
na jednom mieste

Zabezpečíme profesionálne širokú paletu korporátnych služieb, od založenia firmy až po služby, ktoré dalej rozvinú a napomôžu rozvoju Vášho podnikania

Portfolio

Zakladanie obchodných spoločností a živností

Portfolio

Zahraničné obchodné služby

Portfolio

Jazykové služby

Portfolio

Bezpečnostné projekty v oblasti ochrany osobných údajov

Portfolio

Organizácia seminárov a teambuildingov

Portfolio

Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo

Portfolio

Dopravné služby

JUDr. Karol Margeta

Absolvent práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.), Paneurópskej vysokej školy v Bratislave odbor Medzinárodné a európske právo (JUDr.) a odboru právo a politiky Európskej únie na talianskej Università degli studi di Ferrara (dottorato di ricerca – ekvivalent PhD.).

Karol má tiež skúsenosti z Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie verejného ochrancu práv ako aj Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu.

V rámci ZAINO corporate sa venuje korporátnemu poradenstvu, medzinárodnoobchodnej agende a otázkam bezpečnosti ochrany osobných údajov (držiteľ osvedčenia zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Rovnako tak je nadšeným polyglotom a cestovateľom. Venuje sa sprevádzaniu turistov po Slovensku a zahraničí.