Logo Twiter  Logo Google Plus  Logo Facebook

Bezpečnostné projekty v oblasti ochrany osobných údajov

Služby v oblasti bezpečnosti osobných údajov:

  • analýza aktuálneho bezpečnostného stavu

  • vypracovanie bezpečnostných cieľov, s vymedzením bezpečnostných opatrení

  • vypracovanie bezpečnostného projektu

  • služby zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov