Logo Twiter  Logo Google Plus  Logo Facebook

Zakladanie obchodných spoločností a živností

Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, založenie a zmeny v živnostenskom oprávnení.
Ponúkame poradenskú činnosť pri začatí, resp. v priebehu podnikatateľskej činnosti. Tieto zahŕňajú:

  • úvodné konzultačné stretnutie za účelom optimalizácie nastavenia najvhodnejšej právnej formy podnikania

  • vypracovanie podnikateľského zámeru a podnikateľského plánu

  • založenie živností a zmeny v živnostenskom oprávnení

  • založenie obchodných spoločností – s.r.o. a a.s., vrátane vypracovanie potrebnej dokumentácie

  • likvidácia obchodných spoločnotí

  • služby virtuálneho sídla

  • vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach (zmena obchodného mena, zmena sídla, konateľov, prevod obchodného podielu)

  • zvýšenie/zníženie základného imania

  • predaj ready-made spoločností

  • možnosť vypracovania dokumentov v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom a talianskom jazyku